Burs Ödemeleri

templatemo_images02

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik” ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı’nda kabul edilen “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilere program kapsamında ödenecek burslar ve ülkelere göre dağılımı ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelecek olan öğrencilere;

  • Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık 900 TL  burs miktarı ödenmesine,
  • Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere aşağıda sunulan tablodaki tutarlar kadar aylık burs miktarı ödenmesine, karar verildi.

 

Burs Tablosu için TIKLAYIN