Faaliyet Raporu

                                                        FAALİYET RAPORU

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

            Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

            Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 hafta süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

– Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

– Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

– Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

– %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Öğretim elemanlarında bir şart aranmamaktadır.

Araştırma görevlileri öğrenci olarak (eğer lisansüstü bir programa kayıtlıysa) programdan

faydalanabilir. Araştırma görevlisine ders ücreti tahakkuk edilemeyeceği için ve bu

programdan öğretim elemanları ders verme hareketliliği kapsamında yararlanacağı için,

araştırma görevlileri öğretim elemanı olarak programdan faydalanamaz.

2013-2014 TOPLANTILARI

 • Mevlana Değişim Programı 1. Çalıştayı 07 Mart 2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Toplantı Salonu´nda düzenlenmiştir.Toplantıya Doç. Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR katılmıştı


 • Mevlana Değişim Programı Tanıtım Toplantısı 23 Mayıs 2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Toplantı Salonu´nda düzenlenmiştir.Toplantıya Doç. Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR katılmıştı • 26-28 Nisan 2014 tarihinde İstanbul da Türk Arap Kongresi düzenlenmişToplantıya Doç. Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR katılmıştır.

2013-2014 ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ LİSTESİ

GELEN ÖĞRETİM ELEMANLARI

ADI-SOYADI GELDİĞİ ÜLKE GELDİĞİ ÜNİVERSİTE GELDİĞİ BÖLÜM KALDIĞI SÜRE
Nilüfer İrisbekova Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türk Dili ve Edebiyatı 3 hafta (güz)
Raushan Batırhanova

KazakistanHoca Ahmet Yeseviİngiliz Dili ve Edebiyatı3 hafta (güz)1.941,10 TL

 

GİDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI

ADI-SOYADI GİTTİĞİ ÜLKE GİTTİĞİ ÜNİVERSİTE GİTTİĞİ BÖLÜM KALDIĞI SÜRE
Selahattin YASAK Makedonya Tetova Üniversitesi Güzel Sanatlar 3 ay (bahar)
Abdi Yaşar SERİN Makedonya Tetova Üniversitesi Güzel Sanatlar 3 ay (bahar)
Aynur Engin Makedonya Tetova Üniversitesi Tıp 3 ay (bahar)
Öznur Abadoğlu Makedonya Tetova Üniversitesi Tıp 1 ay (bahar)
Naciye Özlem Saygılı Makedonya Tetova Üniversitesi Tıp 1 ay (bahar)

 

GELEN ÖĞRENCİ

ADI-SOYADI GELDİĞİ ÜLKE GELDİĞİ ÜNİVERSİTE GELDİĞİ BÖLÜM KALDIĞI SÜRE
Şirin Hemrayeva Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Tıp 1 Dönem  (güz)
Kemal Uzunov Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Tıp 1 Dönem (bahar)
İslam Tursunov Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Tıp 1 Dönem (bahar)
Meruyert Rayhan Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türk Dili Edebiyatı 1 Dönem (bahar)
Aıgerım Tashenova Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Tıp 1 Dönem (bahar)

 

Ödemeler Yök’ün  14/05/2013 oturum tarihli Yürütme Kurulu Kararlarına göre yapılmıştır.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında:

Öğrenciler için:

Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280×3=840 TL.

Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280×2=560 TL,

Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak gidecek öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katı 280×1,5=420 TL burs miktarı ödenmesi,

Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280×2=560 TL burs miktarı ödenmesi kararı alınmıştır.

Türkiye’den Yurt Dışına Giden Öğretim Elemanları:

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ders verme hareketliliği kapsamında gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler kapsamında 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi 1 inci paragrafı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu esas alınarak hazırlanan tutarlara uygun olarak, yevmiye, ulaşım gideri, aylık sağlık sigortası ödenmesi uygun görülmüştür.

Yurt dışından Türkiye’ye Gelen Öğretim Elemanları:

10 / 2/ 1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yevmiye ve ulaşım gideri için ödeme yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve öğretim elemanlarına ülkelere göre yapılacak ödeme listesi ekte sunulmuştur.

 

PROJE KAPSAMI DIŞINDA YAPILAN FAALİYETLERİMİZ

 • Gelen Öğretim Elemanlarını ve Öğrencileri havaalanında karşılandı.
 • Üniversite otelimizde ücretsiz konaklama imkanı sağlandı.
 • Öğlen yemeklerinden ücret alınmadı.
 • Şehrimizin fiziki ve kültürel yapısı tanıtıldı.
 • Tanışma, İftar ve Veda yemeği verildi.
 • Yapılan çalışmalar sonucunda Hoca Ahmet Yesevi(Kazakistan) Üniversitesi ile İkili Protokol imzalandı.Bu İkili Protokol çerçevesinde şuan da 4 öğrenci Üniversitemizde eğitim görmektedir.

YURDIŞINA GİDEN HOCALARIMIZIN FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Abdi Yaşar SERİN

1-09.05.2014- 19.05.2014 tarihlerinde Güney/ Doğu Avrupa  South East European South East European University (SEEU) Üniversitesinde Ebru Kursu.

2-25.06.2014  “EBRULARDA ATATÜRK” Resim Sergisi i South East European University (SEEU)

3-16.04.2014  “ TÜRK RESİM SANATI TARİHİ” konulu konferans ve uygulamalı atölye çalışması INTERNATİONAL UNIVERSITY /OF NOVI PAZAR /SIRBİSTAN

4-1 Nisan/30 Haziran 2014 tarihleri arasında Tetova Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Dersi eğitimi verildi.

5-18.06.2014 tarihleri arasında Hammam Arteva Galery/Tetova ‘da Selahattin Yasak’la kişisel “EBRULARDA ATATÜRK” Resim Sergisi.

6-South East European University (SEEU) Seuu Üniversitesi Rektörlüğüne ünlü ozan “AŞIK VEYSEL’İN” 200×150 cm boyutlarında yağlı boya portresi yapılarak bizzat rektörün katılımıyla rektöre hediye edildi.

7-Makedonya Tetova’ya giden Mevlana programı öğretim elemanları (Doç. Dr. A.Yaşar SERİN; Doç. Dr. Aynur Engin Öğretim Görevlisi Selahattin YASAK) Tetova/Kocacık’ta  Türkiye  Cumhuriyeti  TİKA tarafından restorasyonu yapılan Atatürk’ün Dedesinin anı evinin açılışına toplu olarak katılmışlardır.

Doç. Dr. Aynur ENGİN

1-Tetova Üniversitesinde enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ders verildi.

2-Tetova Üniversitesinde mikrobiyolojiyle ilgili pratikler yapıldı.

3-Seuu Üniversitesinde Kırım Kongo kanamalı ateşi ile ilgili konferans verildi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SELAHADDİN YASAK

1-Her cuma günü saat 9:00-16:00 arsı fotografılık dersi.

2-16.04.2014 cuma günü “fotoğraf ve gerçeklilik” konulu konferans ve uygulamalı atölye çalışması International Unıversıty /of Novı Pazar.

3-18.04. 2014 perşembe “Sultan Şehir Sivas” fotoğraf sergisi International Unıversıty /of Novı Pazar

4-30.04.2014 “Sivas ve Türkiye” fotoğraf sergisi Hammam Arteva Galery/Tetova /Makedonya

5-18.06.2014 çarşamba “Sivas’tan kareler” fotoğraf sergisi Hammam Arteva Galery /Tetova /Makedonya.

6-25.06.2014 “Fotoğraflarla Sivas”  fotoğraf sergisi South East European University (SEUU)

Ofisin Fiziksel Yapısı

Ofisimizde iki adet çalışma masası, bir adet evrak dolabı, bir adet masaüstü iki adet dizüstü bilgisayar, bir adet yazıcı, iki adet telefon bulunmaktadır.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Hedeflerimiz

Kurum Koordinatörlüğünü Doç. Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR yürütmektedir. Birim Sorumluluğunu ve Gerçekleştirme Görevliliğini Cevdet KORU, Ofis Sorumluluğunu ise Deniz OLGAÇ yürütmektedir.

Hedeflerimiz

 • Protokol sayımızı artırmak.
 • Başvuru sayımızı artırmak.
 • Mevlana Programını Üniversitemize daha iyi tanıtmak.
 • Gelen Öğretim Elemanları ve Öğrenciler için karşılama ve konaklamaları problemlerinin çözümünü sağlamak.
 • Yurtdışından Üniversitemize gelecek olan Öğretim Elemanı ve Öğrenci sayımızı artırmak.